top of page

Fed ve Global Ekonomi Takip Sayfası


Fed ve Makroekonomi Takip Sayfası - ABD Merkez Bankası'nın Kararlarını ve Makroekonomik Verileri Anlık Olarak İzleyin!Fed, ABD ekonomisi için hayati öneme sahip bir kurumdur.Bunun yanında Dünya ekonomisi için inanılmaz bir etkiye sahip bir kuruluştur. Para politikası kararları, faiz oranları, varlık alımları ve para arzı gibi birçok gösterge, finansal piyasaları ve yatırımcıları etkiler. Bireysel yatırımcılar olarak, Fed'in kararlarını takip etmek ve bunların portföyümüz üzerindeki etkisini anlamak önemlidir.


Bu sayfa, bireysel yatırımcıların makro ekonomik verileri ve Fed kararlarını kolaylıkla takip edebilmesi için tasarlanmıştır. Sayfada, Fed'in para politikası kararları, faiz oranları, varlık alımları ve para arzı gibi anahtar göstergelerinin anlık grafiklerini ve verilerini bulabilirsiniz.

İşte bu sayfada yer alan kalemler:Federal Funds Rate (FFR) - Federal Fon Oranı


FED'in belirlediği bir faiz oranıdır ve bankalar arası kısa vadeli borç verme oranıdır. FED, FFR'ı artırarak veya azaltarak ekonomik faaliyeti yönetmeye çalışır. FFR'ın artırılması genellikle para arzının azalmasına ve enflasyonun düşmesine neden olur.


📈 Yükseliş Durumunda: Enflasyonu kontrol altına alır, ekonomiyi yavaşlatarak aşırı ısınmayı engeller, para biriminin değerini artırır.

📉Düşüşü Durumunda: Kredi maliyetlerini düşürür, ekonomik büyümeyi teşvik eder, varlık fiyatlarını artırır, işsizliği azaltır.


Discount Rate - İskonto Oranı


FED'in bankalara borç verirken uyguladığı faiz oranıdır. İskonto oranının artırılması bankaların borç almasını zorlaştırır ve para arzının azalmasına neden olur.


📈Yükseliş: Bankaların faiz maliyetleri artar, borçlanma maliyetleri artar, bankaların kredi verme aktiviteleri azalır.

📉Düşüş: Bankaların faiz maliyetleri düşer, borçlanma maliyetleri düşer, bankaların kredi verme aktiviteleri artar.


Money Supply - Para Arzı


Ekonomideki toplam para miktarıdır. Para arzının artırılması, ekonomideki tüketim ve yatırım faaliyetlerini artırabilirken, para arzının azaltılması enflasyonu azaltabilir.


📈Yükseliş: Enflasyon riski artar, faiz oranları düşer, tüketici harcamaları ve yatırımları artar.

📉Düşüş: Enflasyon riski azalır, faiz oranları yükselir, tüketici harcamaları ve yatırımları azalır.


M1, likit para arzını gösterir ve toplam para arzının bir alt kümesidir. M1'in içinde bulunan para birimi, fiziksel olarak kullanılabilen para birimleridir ve nakit para, mevduat hesapları, vadesiz hesaplar gibi likit varlıkları kapsar.

M2 ise daha kapsamlı bir para arzı tanımıdır ve M1'in yanı sıra az likit ama hala çabuk dönüştürülebilen para arzını da içerir. M2, M1'e ek olarak vadesi 2 yıla kadar olan mevduatları, tasarruf hesaplarını, para piyasası hesaplarını ve hazine bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymetleri içerir.


Balance Sheet - Bilanço


FED'in varlık ve borçlarını gösteren resmi bir belgedir. Bilanço, FED'in ekonomiye müdahale etmek için kullandığı araçların detaylarını ve etkisini gösterir.


📈Yükseliş: Para arzı artar, faiz oranları düşer, ekonomi canlanır.

📉Düşüş: Para arzı azalır, faiz oranları yükselir, ekonomi yavaşlar.


Inflation Rate - Enflasyon Oranı


Tüketici fiyat endeksi (CPI) göstergesi kullanılarak hesaplanan, fiyatların genel düzeydeki artış oranıdır. Yüksek enflasyon, tüketicilerin satın alma gücünü düşürerek ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.


📈Yükseliş: Satın alma gücü azalır, çok artması halinde faiz oranlarının yükselmesine neden olabilir sonrasında ise tüketici harcamaları ve yatırımları azalır.

📉Düşüş: Satın alma gücü artar, çok düşmesi halinde FED'in faiz oranlarını düşürmesine neden olabilir dolaylı olarak tüketici harcamaları ve yatırımları artar.Unemployment Rate - İşsizlik Oranı


Ekonomide iş arayan ama iş bulamayan kişilerin oranını gösterir. İşsizlik oranının yüksek olması, ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarında azalmaya neden olabilir.


📈Yükseliş: Tüketici harcamaları azalır, ekonomik büyüme yavaşlar, enflasyon riski azalır.

📉Düşüş: Tüketici harcamaları artar, ekonomik büyüme hızlanır, enflasyon riski artar.


-ABD Toplam İşsizlik Oranı

İşsizlik oranındaki artışın ekonominin yavaşladığı veya durgunlaştığına işaret edebileceği gibi, düşüşünün ise ekonominin büyüme potansiyeline işaret edebilecek bir gösterge olarak kullanılır.

-ABD Tarım Dışı İstihdam

Tarım dışı istihdam ABD ekonomisindeki istihdam değişikliklerini takip eder ve güçlü istihdam artışları, ekonominin genel sağlığı hakkında olumlu bir işaret olarak yorumlanabilir.


-ABD İlk İşsizlik Başvuruları(1 Yıl)


İlk işsizlik başvuruları ise genellikle işsizlik oranına doğrudan etki etmez ancak yeni işsizlik başvurularındaki artışlar, işgücü piyasasındaki işsizlik seviyelerinde artışa neden olabilir. Bu nedenle, initial jobless claims, işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam ile birlikte kullanıldığında, ABD işgücü piyasasının genel sağlığı hakkında daha kapsamlı bir görüntü sağlayabilir.US GDP Growth - ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi


Ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin zaman içindeki artış oranını ifade eder. Yüksek GSYİH büyümesi ekonomik büyüme ve refah seviyesinde artışa işaret eder.


📈Yükseliş: İşsizlik oranı düşer, tüketici harcamaları artar, ekonomi canlanır.

📉Düşüş: İşsizlik oranı artar, tüketici harcamaları azalır, ekonomi yavaşlar.Consumer Price Index (CPI) - Tüketici Fiyat Endeksi


Bir ülkenin ekonomisindeki enflasyonu ölçmek için kullanılan bir göstergedir. CPI, bireylerin yaptıkları tipik harcamaların maliyetindeki değişiklikleri yansıtır. CPI yükseldiğinde, tüketicilerin ödediği fiyatlar arttığından, bir ülkedeki enflasyon oranı da artabilir. Bu nedenle, merkez bankaları genellikle CPI gibi enflasyon göstergelerine yakından bakarlar ve faiz oranlarını buna göre ayarlarlar.


📈Yükseliş: Tüketicilerin ödedikleri fiyatların artması anlamına gelir. Bu durum, şirketlerin kar marjlarını artırabilir ve yatırımcılara kar getirebilir. Ancak, aşırı bir enflasyon durumunda fiyatlar kontrol edilemez hale gelebilir, tüketicilerin satın alma gücü düşebilir ve ekonomik durgunluğa neden olabilir.


📉Düşüş: Tüketicilerin ödedikleri fiyatların düşmesi anlamına gelir. Bu durum, tüketicilerin satın alma gücünü artırabilir ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Ancak, aşırı bir deflasyon durumunda şirketlerin kar marjları düşebilir, işsizlik artabilir ve ekonomik durgunluk riski ortaya çıkabilir.
Producer Price Index (PPI) - Üretici Fiyat Endeksi


Üretici Fiyat Endeksi, üretim aşamasındaki mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini ölçen bir ekonomik göstergedir. Üretimdeki maliyetlerdeki artışlar, son tüketici fiyatlarına da yansıyabilir. Bu nedenle PPI, enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilir. PPI, üreticilerin mallarını piyasaya sürmeden önceki aşamada yapılan işlemleri içerir.


📈Yükseliş: Üretim maliyetlerinin artması anlamına gelir. Bu durum, şirketlerin kar marjlarını azaltabilir, enflasyonu tetikleyebilir ve tüketicilere yüksek fiyatlar olarak yansıyabilir. Ancak, yüksek PPI değerleri şirketlerin daha yüksek fiyatlarda ürün satabileceklerine işaret edebilir.

📉Düşüş: Üretim maliyetlerinin düşmesi anlamına gelir. Bu durum, şirketlerin kar marjlarını artırabilir ve tüketicilere daha uygun fiyatlar sunabilir. Ancak, düşük PPI değerleri aynı zamanda ekonomik durgunluğun işareti olabilir.


Üretici Fiyat Endeksi YoYPurchasing Managers Index (PMI) - Satın Alma Yöneticileri Endeksi


PMI, bir ülkenin üretim sektöründeki faaliyetleri ölçen bir göstergedir. Satın alma yöneticileri anketi yoluyla elde edilen PMI verileri, üretim sektöründeki işletmelerin sağlığına dair bilgiler sağlar. Bu veriler, imalat endüstrisindeki büyüme ve daralma trendlerini izlemek için kullanılır. PMI, öncü bir gösterge olarak kabul edilir ve bir ekonomideki genel büyüme veya daralmanın bir işareti olabilir.


📈Yükseliş: PMI'nin yükselmesi, ekonominin genişlemekte olduğuna işaret edebilir. Bu durumda, işletmelerin siparişleri artabilir, istihdam artabilir ve şirketlerin kar marjları genişleyebilir. Ancak, yüksek PMI değerleri enflasyon ve faiz oranlarının artması riskini de beraberinde getirebilir.

📉Düşüş: PMI'nin düşmesi, ekonominin daralmakta olduğuna işaret edebilir. Bu durumda, işletmelerin siparişleri azalabilir, istihdam azalabilir ve şirketlerin kar marjları daralabilir. Ancak, düşük PMI değerleri düşük faiz oranları ve daha uygun fiyatlar anlamına gelebilir.


Consumer Confidence Index (CCI) - Tüketici Güven Endeksi


Tüketici Güven Endeksi, bir ekonomide tüketicilerin güven duygusunu ölçen bir göstergedir. Bu endeks, tüketicilerin günlük harcamalarını ve tasarruf kararlarını etkileyebilir. Tüketicilerin güveni arttıkça, genellikle harcamaları da artar. Bu nedenle CCI, bir ekonominin sağlığına dair önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Tüketicilerin güveni, ekonomideki büyümeyi etkileyen faktörlerden biridir.


📈Yükseliş durumunun avantajları:

  • Tüketici güveni artar ve tüketicilerin satın alma ve harcama istekleri artabilir.

  • Ekonomideki olumlu gidişatın bir işareti olarak algılanabilir ve piyasalarda olumlu bir hava yaratabilir.

  • Şirketlerin satışları artabilir ve hisse senetleri değer kazanabilir.

Yükseliş durumunun dezavantajları:

  • Tüketicilerin aşırı özgüveni, tüketicilerin borçlanma ve harcama alışkanlıklarını artırabilir ve bu da finansal sıkıntılara yol açabilir.

  • Tüketici güvenindeki artışın kalıcı olmayabileceği ve birkaç ay içinde geri dönebileceği endişesi olabilir.

📉Düşüş durumunun avantajları:

  • Tüketici güveni düşükse, tüketiciler daha temkinli davranabilir ve tasarruf yapabilirler.

  • Düşük tüketici güveni, şirketlerin stoklarını düşürmeleri için bir işaret olabilir.

Düşüş durumunun dezavantajları:

  • Tüketici güveni düşük olduğunda, tüketicilerin harcama istekleri azalabilir ve bu da ekonomide durgunluğa yol açabilir.

  • Şirketlerin satışları azalabilir ve hisse senetleri değer kaybedebilir.
Industrial Production - Sanayi Üretimi


Sanayi üretimi, imalat, madencilik ve enerji üretiminden oluşan bir sektördeki üretim faaliyetlerinin toplamını ifade eder. Fed, sanayi üretim verilerini izleyerek ekonomik büyüme trendlerini ve imalat sektörünün genel performansını belirler. İmalat sektörü, genellikle bir ekonominin büyüme trendine öncülük eder ve yeni siparişlerin, işe alımların ve yatırımların bir öncü göstergesi olarak kabul edilir. Sanayi üretiminin düşmesi, bir ekonomide daralma veya resesyonun işaretidir. Tersine, sanayi üretiminin artması, ekonomik büyümenin artmasının bir işareti olabilir.


📈Yükselirse: Sanayi sektöründeki faaliyetlerin artması, üretimin artması, işsizlik oranının azalması, tüketici talebinin artması, ekonominin canlanmasına işaret edebilir.

📉Düşerse: Sanayi sektöründeki faaliyetlerin azalması, üretimin azalması, işsizlik oranının artması, tüketici talebinin azalması, ekonomik durgunluğa işaret edebilir.


Capacity Utilization - Kapasite Kullanımı


Kapasite kullanımı, belirli bir sektördeki üretim tesislerinin mevcut kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren bir göstergedir. Fed, kapasite kullanımını izleyerek, bir ekonominin genel olarak üretim kapasitesini ölçer ve işletmelerin kapasitelerini artırıp artırmadıklarını izler. Kapasite kullanımı oranının yüksek olması, ekonominin büyüme potansiyelinin sınırlı olduğunu gösterirken, düşük olması, ekonominin büyüme potansiyelinin artabileceği anlamına gelir. Kapasite kullanım oranının artması, genellikle faiz artırımı gibi para politikası araçlarına başvurulmasını gerektirebilir.


📈Yükselirse: Üretim kapasitesinin artması, verimliliğin artması, işsizlik oranının azalması, maliyetlerin düşmesi gibi olumlu etkiler görülebilir. Ekonomik canlanmaya işaret edebilir.

📉Düşerse: Üretim kapasitesinin azalması, sanayi sektöründe verimsizliğin artması, işsizlik oranının yükselmesi, maliyetlerin artması gibi olumsuz etkiler görülebilir. Ekonomik durgunluğa işaret edebilir.

bottom of page