top of page

Kısa (short) pozisyon nedir?

Kısa pozisyon ya da “shorting”, bir yatırımcının önce bir menkul kıymeti geri satın almak veya daha sonra daha düşük bir fiyattan kapatmak amacıyla sattığında oluşturulur. Bir yatırımcı, o menkul kıymetin fiyatının yakın gelecekte düşeceğine inandığında bir menkul kıymeti açığa çıkarmaya karar verebilir.

· Kısa pozisyon, bir yatırımcının daha sonra satın almayı planlayarak bir menkul kıymet sattığı bir ticaret tekniğini ifade eder.

· Shorting, bir yatırımcının bir menkul kıymetin fiyatının kısa vadede düşeceğini tahmin ettiğinde kullanılan bir stratejidir.

· Genel uygulamada, açığa satış yapanlar, kısa pozisyon mevcutken hisseleri ödünç almak için bir ücret ödeyerek bir yatırım bankasından veya başka bir finans kuruluşundan hisse senedi ödünç alırlar.


Kısa pozisyonlar nasıl çalışır?
Açığa satış yapanlar açığa sattıkları hisse senedinin fiyatının düşeceğine dair bahse giriyorlar. Hisse senedi satıştan sonra düşerse, açığa satış yapan kişi onu daha düşük bir fiyattan geri alır ve borç verene geri verir. Satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki fark, açığa satış yapanın karıdır.

Kısa pozisyon örneği:

Bir hisse senedinin şu anda piyasada 80TL/hisseden işlem gördüğünü varsayalım. Bir Yatırımcı, bu hisse senedinin fiyatının önümüzdeki aylarda 25 -20TL/hisseye düşeceğini tahmin ediyor ve 1000 hisse senedini açığa satmaya karar verdi.

Planına göre açığa satış yaptığını ve üç hafta sonra 22TL/hisse fiyattan hissesini geri aldığını varsayalım.

· Yatırımcının Bu İşlemi Yaparak Elde Ettiği Brüt Kar mı?

Bu ticaretten elde ettiği brüt kar 1000* (80-22) =1000*58TL = 58.000TL

Yani yatırımcı, sahip olmadığı bir hisseyi ödünç alarak 58.000TL brüt kar elde etti.'''


bottom of page