Bilanço Nedir?

Tanım: Bilanço, önemli bir finansal tablo olup, ait olduğu şirketin o anki finansal görüntüsünü sağlar. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını belirtilen tarih için gösteren finansal belgedir.

Bilançoyu Anlamak


Bir tahterevalli düşünün. Aslında bilanço dediğimiz belge mükemmel şekilde dengelenmiş bir tahterevalli gibidir. Bir finansal eşitlik olup şirketin sahip olduğu tüm varlıklarının toplamının şirketin tüm yükümlülükleri(borç gibi) ile hissedarlarının şirkete aktardıkları kaynağın(özkaynak) toplamına eşitliğini göstermektedir.

Yatırımcılar ve araştırmacılar genelde bilançoya bakıp şirketin hangi yöntemlerle fonlandığını, büyümesini ve operasyonlarını nasıl sürdürdüğünü öğrenirler.

Son Olarak

Bilanço bir şirketin fotoğrafını şipşak makine ile çekmeye benzer. Şirketin mali durumunun o anki fotoğrafıdır o bilanço. O şirketin finansal sağlığını varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynağını göstererek ölçmeye yarar.

Bu finansal tabloda her zaman Varlıklar=Yükümlülükler+ Özkaynaklar