top of page

Finansal Tabloları Okuma Rehberi

Güncelleme tarihi: 11 Nis 2022


Finansal tablo analizi

Finfree, Rapor özelliği ile karşınızda!


Finfree Rapor ile şirketin bilançosunu indirmeye uğraşmadan tüm kritik bilgileri yorumlayabilir, yatırım kararlarınızı en rahat şekilde verebilirsiniz. Finfree Rapor sadece en gerekli bilgilerin, en basit formatta gösterilmesi için tasarlandı.


‘’Peki raporu nasıl okurum, nasıl yorumlamalıyım?’’ diyorsanız raporu okumak için gereken tüm bilgileri aşağıda paylaşacağız.


1- Bu raporda 2021’nin son çeyreğinde çok iyi bir bilanço açıklayan TOASO’yu örnek aldık. Mavi renkteki yazılar ile örnek olması adına Tofaş’ı yorumladık.

Finansalları açıklanan şirketin piyasa değerine, son 1 yılda hangi aralıkta fiyatının değiştiğine ve serbest nakit akışına hızlıca göz atabiliyoruz. Net Kar’ın yanında şirketin o yılda yarattığı Serbest Nakit Akışına bakarak kasasında tutabildiği nakiti rahatlıkla öğrenebilirsiniz.


Tofaş, 2021 yılında 2.9 milyar TL Serbest Nakit Akışı yaratmış ve şu anda piyasa değeri 41,47 milyar ₺. Fiyatı 52 haftada 27.24 ile 99.7 lira arasında seyretmiş ve şu anda 83 liradan fiyatlanıyor.


2- Şirketin temellerine baktıktan sonra son 1 senede açıkladığı hisse başına net karı görebilir, bunu fiyat artışı ile karşılaştırabilirsiniz.

Bu sayede şirketin kazandığı kar fiyatı etkilemiş mi sorusunu da açıkça okuyabilirsiniz.


Tofaş, bu sene, karını artırdıkça fiyatta da bir yükselme yaşamış. Hisse başı kar, geçtiğimiz yıl sonu 3.57 TL. Bu sene sonu 6.56 TL, artış ise %84. Hisse fiyatı 31.12.2020'de 30.91 TL ilken, 31.12.2021'de 75.7 TL. %145 1 yılda değer artışı göstermiş.


3- Şirketin fiyat ve net karını da gördükten sonra, şimdi gelir tablosuna bakabiliriz.

Bu tabloda hem yıllıklandırılmış (TTM) -yani son 4 çeyreğin toplamına- hem de sadece son çeyreğine bakabiliriz.

Yıllıklandırılmış bakmamızın sebebi, şirket bazen mevsimsel ya da o çeyreğe özel sorun yaşayabilir. Bu nedenle yıllıklandırılmış olana bakarak o sezonsallıktan ayırabilir, daha net analiz edebiliriz. Son çeyreğe bakarak da o 3 ayda şirket nasıl performans göstermiş olduğunu anlayabiliriz.

Gelir tablosundaki en önemli kalemlere bu tablo ile çok rahat bir şekilde bakabiliriz. Şirketin Satışlarını, Brüt karını, FAVÖK’ünü ve Net Kar’ını açıkça görebilir, bir önceki seneye ve bir önceki çeyreğe göre değişimini izleyebiliriz.


Tofaş, 2021 yılında satışlarını %26 artırmış, bir önceki çeyreğe göre de %80 artırmıştır. Sadece satışlarını değil aynı zamanda net karını da yıllık bazda %84 artırarak 3.28 Milyar ₺’ye çıkarmıştır. Çok iyi bir çeyrek ve yıl geçirmiştir.


Bu aşamadan sonra yapmamız gereken iki nokta var:

- Şirket geçirdiği bu iyi yılı piyasa fiyatlandırmış mı? Yani fiyatı aynı oranda artmış mı?

- Şirket neden bu kadar iyi yıl geçirmiş? Geçen yıldan farklı olarak ne yapmışlar?


4- FAVÖK Marjı birçok profesyonel yatırımcı için çok önemli bir metriktir. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karının Satışlarına oranını gösterir. Bu sayede şirketin faaliyetlerindeki karlılığına bir ışık tutabiliriz. FAVÖK Marjı sektörden sektöre değişse de ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak yorumlanır. Bu bölümde son 4 çeyrekteki ortalama ile bu çeyreği karşılaştırarak şirketin karlılığını artırıp artıramadığına ışık tutabiliriz.


TOASO, son 4 çeyrek ortalaması %15 iken, bu çeyrek %27 olarak açıklamış. Yani FAVÖK Marjı ciddi oranda artmış. Favök marjına bakarken Brüt Kar Marjına ve Giderlerin detayına da bakmak gerekiyor. Brüt Kar Marjı geçtiğimiz yıla göre %6 oranında artarken, Giderlerin Toplam Satışlara oranı neredeyse aynı kalmış. Dolayısıyla Brüt Kar Marjındaki artışın Favök’e doğrudan etki ettiğini görebiliyoruz.


5- FAVÖK Marjına baktıktan sonra, bu bölümde diğer bir karlılık oranı olan Net Kar Marjına bakılır.

Şirketin Net Kar Marjı çok önemlidir çünkü şirket tüm yaptığı işlemler, faaliyetler sonunda bir kar elde eder ve bunu satışlara oranladığımızda Net Kar Marjını elde ederiz. Şirketin 100₺ lik satışından ne kadarı net kara kalıyor onu öğrenmiş oluruz. Eğer bu rakam 10₺ ise şirketin Net Kar Marjı %10’dur.


Tofaş normalde bir önceki 4 çeyrekte ortalama %9.7 kar eder iken, bu çeyrekte %12,1 Net Kar marjı açıklamıştır. Yani Net Kar Marjı geçtiğimiz 4 çeyreğe göre bu çeyrek daha da artmıştır. %6’lık Brüt Kar Marjı artışı varken, aşağıda Net Kar Marjına, bu marjın sadece %3.5 oranında etki etmesinin sebebi ise arada %2.5 oranında bir Kur Farkı gideri oluşmasıdır… Kurda yaşanan dalgalanmalardan dolayı geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 800M TL daha fazla Kur Farkı Gideri oluşmasına rağmen Brüt Kar Marjındaki iyileşmenin aşağıda Net Kara ve Net Kar Marjına etki ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.


6- Bir şirketi yorumlarken en önemli kısımlardan biri oranlardır.

Finansal Oranlar şirketi daha iyi yorumlamamıza ve karşılaştırmamıza olanak tanır. Finfree olarak en popüler ve en kritiklerden olan 5 oranı burada listeledik ve son 3 yıldaki ortalamalarıyla karşılaştırma şansı sunduk. F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK piyasa çarpanı ya da fiyatlama oranlarıdır. Şirketin ucuz ya da pahalı olup olmadığını yorumlamada kullanılır. Düşük olması da ucuz olması şeklinde yorumlanır.


ROE, Özsermaye Karlılık Oranına verilen isim. Yani, şirket ortaklarının verdiği sermayeye karşılık ne kadar kar ettiklerini gösterir. Ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak yorumlanır. Yöneticilerin performansını ve şirketin karlılığını ölçmek için kullanılır.


Net Borç/FAVÖK ise şirketin borcunu ölçmede kullanılan oranlardan biridir. Düşük olması şirketin borcunu ödeyebilme kabiliyetinin hızlandığını, borcunu yarattığı nakit ile daha çabuk ödeyebilecek duruma geldiğini gösterir. Negatif olması durumunda şirketin toplam finansal borcundan daha fazla nakdi bulunmakta olduğunu görebiliriz. Ki bu yatırımcılar tarafından en sevilen durumdur. Şirket Net Borç değil, Net Nakit pozisyonundadır anlamına gelir.


Tofaş için piyasa çarpanlarından çıkan sonuç, son 3 yıla göre hissenin daha pahalıya satılmakta olduğudur. Ancak sadece bu yorum ile şirketin pahalı olduğunu söyleyemeyiz. Öncelikle çarpanlar arasında çok fark yok. Bu nedenle aşırı pahalı yorumu yapılamaz. Aynı zamanda şirketin bu fiyatlara gelmesinin sebebi, yatırımcıların şirkete olan inançlarını artırmış olması olabilir. Daha detaylı bir şekilde oranlara bakmak gereklidir.


TOASO’nun ROE’si geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %23.7 artarak %64.26 gibi etkileyici oran olarak önümüze çıkıyor. Diğer yandan Net Borç/FAVÖK oranına baktığımızda şirketin ciddi anlamda borçlanmadığını, hatta yarattığı nakit ile borçlarını daha hızlı bir şekilde ödeyebilme kabiliyeti olduğunu görebiliyoruz.
7- Bu bölüm ile grafikte net borcunun düşerek 3.5 milyar ₺ seviyeye geldiğini görebilir, FAVÖK’ün ise 5.8 milyar ₺’ye geldiğini görebiliriz.


Şirket FAVÖK’ü artırırken, net borcunu düşürmüştür.

Bu rapor ile şirketin finansal tablolarını indirmeye ihtiyaç duymadan iyi ya da kötü bir bilanço açıklayıp açıklamadığını, bu çeyrekte (3 ay) nasıl bir performans gösterdiğini, şirketin pahalanıp pahalanmadığını net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Daha da detaya inmek isterseniz Finfree uygulamasını indirip ücretsiz bir şekilde 50’den fazla orana açıklamaları ile birlikte erişebilir, temel analizi maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.


FAVÖK = Faiz amortisman Vergi Öncesi Kar

Defter Değeri = Öz Sermaye Toplamı

FD = Firma Değeri = Piyasa Değeri + Net Borç

Net Borç = Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar – Nakit

ROE % = Özsermaye Karlılığı = Net Dönem Karı / Öz Sermaye

Serbest Nakit Akışı: Şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için gereken finansman düşüldükten sonra kalan nakittir.


''Sektör karşılaştırmaları ve detaylı temel analiz Finfree uygulamasında.''bottom of page