top of page

Gizlilik Politikası

FINFREE KULLANIM SÖZLEŞMESİ VE BİREYSEL KULLANICI ŞARTLARI

 

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan FinFree Kullanım Sözleşmesı̇ ve Bireysel Kullanıcı Şartları (“Sözleşme”), “LAPLACE ANALYTICS FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ” (bundan böyle kısaca “FinFree” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ile FinFree uygulamasına (bundan böyle kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) üye olan veya www.finfree.co sitesi (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) üzerinde e-mailini göndererek Uygulama’yı indirerek Uygulama’ya üye olan veya Site üzerinden ilgili yönlendirmelere tıklayarak Uygulama'ya erişip üye olan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

TANIMLAR

Kullanıcı: Üye olmak suretiyle Uygulama’da ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi,

Şirket: Site ve Uygulama’yı elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, Suadiye Mahallesi Bağdat Cad. Mehmet Dural Apt. Apt. No: 404/5 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan adresinde mukim LAPLACE ANALYTICS FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ unvanlı elektronik ticaret şirketini,

Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Uygulama’nın üyelik belgesini,

Uygulama: Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini girerek üye olmak suretiyle hisse alım satımı sağlayan, portföy oluşturan, finansa dair kullanıcılara bilgi veren, finansa dair Kullanıcı’nın yatırımlarını ve borsayı ve ilgili haberleri kolay bir şekilde takip etmesine yarayan mobil uygulamayı

Site: www.finfree.co alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve Kullanıcı’nın e-mail adresini girerek Uygulama’ya yönlendirme yapan, hizmet olarak da fintech hakkında podcastleri dinleme ve blog yazıları yazma ve okuma ve FinFree hakkında bilgi veren internet sitesini,

Yarışma: Uygulama içerisinde, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla Kullanıcıların yaptığı yatırım işlemlerine göre sıralandıkları ve Şirket’in buna göre Kullanıcıları ödüllendirdiği sistemi,

FinFree Akademi: Uygulama üzerinden Kullanıcılara finansal konular hakkında kısa kısa bilgi

veren sistemi,

Blog: Kullanıcılara Site üzerinden finansal konular hakkında bilgilendirme ve haber amaçlı olarak, yeni gelişmeleri, değerlendirmeleri ve çeşitli bilgileri paylaşabilmeleri, okumaları ve yazmaları amacıyla, e-mail adresleri ve bir şifre oluşturarak kayıt oldukları sistemi,

Podcast: Site üzerinden Kullancılara bilgi ve haber amaçlı olarak sunulan finansal konular hakkındaki ses yayınlarını,

Atıştırmalıklar: Kullanıcının ad, soyad kimlik bilgilerini ve e-mailini alarak finansal dünyaya dair haftalık haber ve analizler sunan bilgilendirici e-mailleri,

Premium Üyelik: Belli bir ücret karşılığında Kullanıcı’nın Uygulama ve Site üzerinden ekstra

olarak erişebileceği hizmetleri,

Kullanıcı Onayı:Kullanıcı’nın, kişisel, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Uygulama ve Site üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı

ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Uygulama’ya ve Site’de e-mailini girerek Uygulama’ya yönlendirilmek suretiyle ve blog yazıları için Site’ye bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Uygulama’ya üye olur. Site üzerinden Kullanıcı, Uygulama’yı indirmek

amacıyla ilgili yönlendirmelere tıklayacaktır veyahut Site'nin "İndir" sayfası üzerinden Kullanıcı e-mail adresini girerek Uygulama’yı indirip hizmetlerden faydalanabilecektir. Android kullanıcısı olan Kullanıcı'nın ilgili Google Play Store mailini girmesi gerekmektedir. İlgili yönlendirmelerde doğabilecek hatalardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4.2. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder.

4.3. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ilgili verilerinin anonimleştirilerek Şirket tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara satılabileceğini bilmekte ve bu hususta Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Şirket, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Şirket, bu kişiye bundan sonra hesap açmama hakkına haizdir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan

ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.5. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Şirket’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Şirket’e bildirilmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket, işlemleri askıya alma, hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle Şirket’e her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

4.6. Kullanıcı, Uygulama ve Site üzerindeki panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

4.7. Kullanıcı, Uygulama ve Site’de yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.

4.8. Kullanıcı, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına Politikası’na aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını,

hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından Kullanıcı’nın varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4.9. Kullanıcı Premium Üyelik seçmediği takdirde Premium Üyelik hizmetlerine erişemeyeceğini, ilgili hizmetlerin ek ücret karşılığında alınabilen ve normal hizmetlere göre farklılık gösterdiğini, ilgili ücreti yatırmayı bırakarak üyeliğini yenilemeyi bıraktığı takdirde ilgili Premium Üyelik hizmetlerinden faydalanamayacağını ve bu hususta Şirket’i sorumlu tutamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Şirket tarafından Premium Üyelik’e sunulan hizmetler Uygulama ve Site’nin “Premium” sayfasında ilan edilecek ve ilgili hizmetler zaman içerisinde tek taraflı olarak Şirket tarafından değiştirilebilecektir.

4.10. Kullanıcı Şirket nezdinde açtığı profil hesabında ve gerçekleştirdiği her türlü yatırım işlemlerinde hukuka, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun davrandığını, Şirket’in Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Politikası’nda riskli faaliyet olarak belirtilen alanlarda doğrudan/dolaylı hiçbir şekilde faaliyet göstermediğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı aynı zamanda Şirket platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi) BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığın beyan ve garanti eder. Diğer yandan Şirket, faaliyet gösterecek pazarları ve ülkeleri seçme hakkını saklı tutar ve kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerdeki hizmetlerini kısıtlayabilir veya reddedebilir.

4.11. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’e ait, internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak veya herhangi bir sebeple meyda na gelen, kullanıcının hesaplarında veya Şirket’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve herhangi bir hırsızlık suçundan dolayı Şirket’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında

talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Kullanıcı, hisselerin yer aldığı her sayfada yer alan finansal oranların ve şirket finansallarının sadece finansal açıdan bilgilendirme amaçlı olduğunu, herhangi bir tavsiye nitelediğinde olmadığını, hiçbir kazancı garanti etmediklerini, yapılan tüm işlemlerdeki, yatırımlardaki kazanç ve kayıpların tamamen Kullanıcı’nın kendi kararlarına bağlı olduğunu ve bu nedenle Şirket’i, ilgili yetkililerini, vekillerini, yöneticilerini, iş ortaklarını, çalışanlarını ve/veya temsilcilerini yatırımlardan ve/veya kayıp ve/veya zararlardan sorumlu tutmayacağını, ilgili işlemlerdeki risklerin kendine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcı bu Site’nin veya Uygulama’nın yatırım tavsiyesi vermek konusunda lisanslı bir işletme olmadığını bilmektedir. Site’nin veya Uygulama’nın herhangi bir yerinde yer alan hiçbir

bilgi, yatırım tavsiyesi değildir ve Kullanıcı tarafından yatırım kararına mesned olarak kullanılamaz. Kullanıcı'nın, bu internet sitesinin ve/veya uygulamanın herhangi bir yerinde yer alan bir bilgiden faydalanarak alacağı yatırım kararlarının sonuçlarından, Kullanıcı münferiden sorumludur.İlgili mevzuatın izin verdiği azami ölçüde, FinFree unvan, ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluğa

ve/veya olmayan bir ihlale ilişkin, zımni hiçbir türlü garanti vermediğini özellikle beyan eder. Finfree, Kullanıcı’nın hizmetlerden yararlanmasından doğan hiçbir kaybından, zararından veya iddiasından sorumlu olmayacaktır.

4.13. Kullanıcı Blog’da yer alan yazılara yorum yazmak ve yazı yayınlamak için e-mail adresi ile kayıt olması gerektiğini, ilgili mail adresinin kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı Blog’da yazacağı yazıların alıntıysa alıntı olduğunu bildireceğini, alıntı değilse ilgili yazıların herhangi bir yerden herhangi bir şekilde alınarak intihal gerçekleştirmediğini, ilgili yazılara ilişkin olarak herhangi bir hukuki sorumluluk doğması halinde bu yazılardan sadece kendinin sorumlu tutulacağını, bu doğrultuda Şirket’i ve her bir Şirket yönetim kurulu üyesi, müdürü ve çalışanını gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Kullanıcı Atıştırmalıklar’a ulaşabilmek için ad, soyad kimlik bilgisini ve iletişim bilgisi olarak e-mailini vermeyi ve ilgili bilgilerin kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ilgili e-maillerin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu, hiçbir yatırım tavsiyesi ve işlem niteliği taşımadığını ve bu nedenle herhangi bir işlem gerçekleştirdiği takdirde Şirket’i ilgili işlemin

sonuçları uyarınca sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.15. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’dan ve Site’den işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.

4.16. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Uygulama’yı ve Site’yi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.

4.17. Kullanıcı, Uygulama ve Site’ye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirket’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir.

4.18. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek Uygulama’yı kullanmaya başlamakla hisse ve piyasa değerlerinin değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı hisseler ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.19. Kullanıcı Şirket tarafından FinFree Akademi uyarınca verilen bilgilerin, Blog’da yer alan yazıların sadece finansal açıdan bilgilendirme amaçlı olduğunu, Site üzerinden dinlediği Podcastler’in herhangi bir tavsiye nitelendiğinde olmadığını, Atıştırmalık’lardaki analizlerin ve

haberlerin sadece bilgi amaçlı olduğunu, Yarışmalar’da herhangi bir öncelik sağlamayacağını, hiçbir kazancı garanti etmediklerini, yatırımdaki kazanç ve kayıpların tamamen Kullanıcı’nın kendi kararlarına bağlı olduğunu ve bu nedenle Şirket’i ve hiçbir çalışanını yatırımlardan ve/veya kayıp ve/veya zararlardan sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.20. Kullanıcı Yarışma kurallarının sadece Şirket tarafından değiştirelebileceğini ve ilgili değişikliklerin Site ve Uygulama üzerinde yayınlaması nedeniyle takibinin kendi kontrolünde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının yeni liste oluşturması nedeniyle oluşabilecek sorunlardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Yarışma sonucu verilecek

ödüllerin de değişebileceğini Kullanıcı beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.21. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Uygulama ve Site’den faydalanmayı durdurabilir.

4.22. İşbu Şartlar çerçevesinde Uygulama ve Site’de Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

4.23. Kullanıcının, Uygulama’yı ve Site’yi kullanması sebebiyle doğacak ve doğabilecek tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının hisse alımı nedeniyle fatura gönderilmeyecektir.

4.24. Kullanıcının Uygulama ve Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Şirket’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri

yerine getirmesi halinde Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Bu site üzerinden satın alınan hisselerin nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi her zaman mümkün olmayabilir. Alınan hisselerin kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Şirket’in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için kullanıcı günlük %0,1 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5. ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Şirket, Uygulama ve Site’ye üye olan Kullanıcı’nın güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve

belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket ilgili bilgileri anonimleştirmek suretiyle üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara satabilecektir. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcıya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin 4.11 hükümleri geçerli olacaktır.

5.2. Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres ve banka bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak Şirket, kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi kullanması neticesinde toplanan market ile ilgili istatiksel anonim bilgileri kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgilerini

gizli tutarak kullanabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir. Şirket Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Kullanıcı’nın belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Şirket bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Kullanıcılar için sıkılaştırılmış tedbirler uygulayabilir ve söz konusu Kullanıcılardan

ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcı talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde iş ilişkisinin sona erdirebileceğini kabul eder.

5.3. Şirket Premium Üyelik’e sahip olan Kullanıcılara sağlanacak hizmeti Uygulama ve Site’de yer

alan “Premium” sayfasından duyuracaktır. Şirket, Kullanıcı tarafından Premium Üyelik seçmediği takdirde Premium Üyelik hizmetlerini erişime sunmayacaktır. Şirket, Premium Üyelik sahibi olan Kullanıcılara normal hizmetlere göre farklılık göstermesine dikkat edecektir. Şirket ilgili ücreti yatırmayı bırakarak üyeliğini yenilemeyi bırakan Kullanıcıların ilgili Premium Üyelik’lerini tek taraflı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Şirket tarafından Premium Üyelik’e sunulan hizmetler Uygulama ve Site’nin “Premium” sayfasında ilan edilecek ve ilgili hizmetler zaman içerisinde tek taraflı olarak Şirket tarafından değiştirilebilecektir.

5.4. Kullanıcı, Şirket’in “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Şirket’in risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli

geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Şirket’in riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile hisse alımlarına ilişkin işlemleri almayacağını kabul eder.

5.5. Şirket, ilgili yetkilileri, vekilleri, yöneticileri, iş ortakları, çalışanları ve/veya temsilcileri 4.12 ve 4.13. maddede belirtilen hükümler uyarınca sorumlu tutulamaz ve ilgili hisse sayfalarında bulunan finansal oranlar ve şirket finansallarının Kullanıcı tarafından hatalı yorumlanarak işlem yapılmasından dolayı doğacak kayıpları, zararları tazmin etmekle yükümlü değildir.

5.6. Şirket tarafından Kullanıcıya sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde Yarışma sonucunda ve/veya haricinde para gönderilmesi halinde bu husus kullanıcıya derhal (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde Şirket tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Şirket tarafından kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Şirket, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

5.7. Şirket, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri, Uygulama’yı ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir.

5.8. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına Kullanıcıların gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir. İptal sırasında Kullanıcı hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez.

5.9. Şirket, Uygulama’da ve Site’de oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.10. Şirket, Uygulama üzerinden sunduğu hisse yatırımlarına ilişkin ve buna bağlı olarak Yarışma kurallarında her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri www.finfree.co internet sitesinde ve Uygulama’da bulunan ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı

Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle

kullanıcının uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Şirket, hisse alım satımı, yatırım işlemleri yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcıların, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.

5.12. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya kullanıcıdan onayını dijital olarak önceden aldığı 3. Parti şirketler adına iletişimde bulunabilir.

5.13. Şirket, Uygulama ve Site’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Uygulama ve Site’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.14. Şirket, Uygulama’nın ve Site’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Uygulama’nın ve Site’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

5.15. Şirket, Uygulama ve Site üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

5.16. FinFree 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Uygulama’ya ve Site’ye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Uygulama ve Site’ye erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

5.17.Şirket,destekhizmetleriniyalnızcaUygulama,Site ve help@finfree.co elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, para göndermeleri için herhangi bir adres bildirilmez. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı

mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET

Uygulama ve Site’nin tasarımı ve Uygulama’da ve Site’de yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde

kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI

7.1. Uygulama’da ve Site’de, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılar yer alabilir.

7.2. Söz konusu üçüncü taraf, FinFree ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile FinFree bu Harici Siteler’in kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi FinFree’den tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir.

7.3. FinFree bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk

size aittir.

7.4. Bağlantılar, bu tür Harici Siteler’de gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale FinFree'nin sponsor olduğu, onayladığı, bunların FinFree ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da FinFree 'nin bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

7.5. FinFree hizmetleriyle ilgili olarak FinFree tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler FinFree tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

8. ÜCRETLENDİRME

8.1. Şirket, kullanıcıların Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmetlerle ilgili ücretleri Uygulama’nın ve Site'nin “Komisyonlar” bölümünde, Premium Üyelik’e sahip Kullanıcı’lara ilişkin ücretleri “Premium” sayfasında ilan edecektir. Şirket, kullanıcılarından işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin hizmetleri ile ilgili ücretleri ilan ettiği oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir.

8.2. Şirket, kullanıcılarından alacağı komisyon oranı, hizmet bedeli ve Premium Üyelik üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Şirket tarafından Uygulama’nın Site’nin “Komisyonlar” ve “Premium” sayfasında ilan edilecektir. Şirket’in komisyon oranı, hizmet bedeli yaptığı ve Premium Üyelik ücret değişiklikleri “Komisyonlar” ve “Premium” sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcı’ya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.3. Uygulama’da ve Site’de ilan edilen komisyon oranı, hizmet bedeli ve Premium Üyelik ücret değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Uygulama’da ve Site’de ilan edilen

komisyon oranı, hizmet bedeli ve Premium Üyelik ücret değişikliklerinden sonra Kullanıcının Uygulama’da ve Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir.

8.4. Şirket tarafından Kullanıcı’ya gönderilen Yarışma sonucu kazanılan ödüller Şirket tarafından ilgili durum değerlendirmesi yapılarak geri alınabilecektir. Kullanıcı, hatalı olarak yaptığını düşündüğü işlemlerinden dolayı Şirket’i sorumlu tutamaz ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra

eder.

8.5. Kullanıcı ‘ÜCRETLENDİRME’ başlığı altındaki işbu sözleşme hükümlerini Site’ye üye olmakla peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Uygulama’da ve Site’de Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

10.1. Kullanıcı, finansal konular hakkında, SPK BDDK ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından

yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10.2. Kullanıcı tarafından Uygulama’nın ve Site’nin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda Kullanıcı işbu sözleşmenin 4.8 ve 4.11maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle Şirket, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

10.3. Kullanıcı, Uygulama’yı ve Site’yi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Şirket, Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizlilik politikası ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

10.4. Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Şirket tarafından tespit edilmesine karşın, Şirket tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan Şirket tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Şirket’in tüm hakları saklıdır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

11.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, Uygulama’nın ve Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Uygulama ve Site ve/veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak çıkabilecek ihtilafların çözümündeİstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

12. GİZLİLİK

12.1. Şirket, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde

bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

12.2. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

  1. a)  Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

  2. b)  Şirket kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

  3. c)  Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

  4. d)  Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu

    hallerde.

12.3. FinFree, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen

tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

13. MÜCBİR SEBEP

14. SORUMSUZLUK BEYANI

Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

14.1. Site üzerinde sunulan her tür içerik, 3. partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve

sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez.

14.2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

15. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

15.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla

veya Uygulama veya Site üzerinden yapılacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Şirket’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Şirket’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan

bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

15.2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

16. YÜRÜRLÜK VE KABUL

16.1. Kullanıcı, Uygulama’ye ve Site’de blog için üye olduğunda on altı maddeden ibaret işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve alt fıkra ve bentlerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme,

Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.

16.2. Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının Uygulama’ye ve Site’ye üye olmaması ve Uygulama ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

16.3. FinFree muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmeyi ve Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Şirket bu yasal uyarı ve işbu sözleşmede yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Uygulama ve/veya Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page