top of page

Hisse senedi nedir?

Hisse senedi (özsermaye olarak da bilinir), bir şirketin bir kısmının sahipliğini temsil eden bir menkul kıymettir. Bu, hisse senedinin sahibine, şirketin varlıklarının ve kârlarının, sahip oldukları hisse miktarına eşit bir oranında hak verir. Stok birimlerine "hisseler" denir.Hisse senetleri ağırlıklı olarak borsalarda alınıp satılır, ancak özel satışlar da olabilir ve birçok bireysel yatırımcı portföyünün temelini oluşturur. Bu işlemler, yatırımcıları dolandırıcılık uygulamalarından korumayı amaçlayan hükümet düzenlemelerine uygun olmalıdır. Tarihsel olarak, uzun vadede diğer yatırımların çoğundan daha iyi performans gösterdiler. Bu yatırımlar çoğu çevrimiçi borsa komisyoncusundan satın alınabilir.


Hisse senedi nedir?

ÖNEMLİ BİLGİLER


· Hisse senedi, sahibinin ihraç eden şirkette orantılı mülkiyete sahip olduğunu gösteren bir güvenlik şeklidir.

· Şirketler, işlerini yürütmek için fon toplamak için hisse senedi çıkarır (satar).

· Hisse senetleri ağırlıklı olarak borsalarda alınıp satılır, ancak özel satışlar da olabilir ve bunlar hemen hemen her portföyün temelidir.

· Tarihsel olarak, uzun vadede diğer yatırımların çoğundan daha iyi performans gösterdiler.


Bir şirketin ödenmemiş 100 hissesi varsa ve 1 hisseye sahipseniz, o şirketin %1'ine sahipsiniz. Hisselerinizin değeri, şirketin piyasa değerinin yaklaşık yüzdesini (%1) veya tüm mevcut hisselerin değerini temsil edecektir.Hisse Senedi Türleri:


Yurtiçi hisse senedi: Yerli hisse senetleri, kendi ülkenizde bulunan hisse senetlerini, bizim durumumuzda ise Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerini ifade eder.

Uluslararası hisse senetleri: Uluslararası hisse senetleri, kendi ülkeniz dışında mevcut olan hisse senetlerini ifade eder, bu nedenle dünya çapında çok sayıda hisse senedine atıfta bulunur.


Büyüme hisseleri: Büyüme hissesi, pazarın ortalama büyümesinin önemli ölçüde üzerinde bir oranda büyümesi beklenen bir şirketteki herhangi bir hissedir. Bu hisse senetleri genellikle temettü ödemez.


Adi hisse senedi: Adi hisse senedi, bir şirketteki mülkiyeti temsil eden bir menkul kıymettir. Adi hisse senedi sahipleri, yönetim kurulunu seçer ve şirket politikalarına oy verir.


İmtiyazlı hisse senedi: İmtiyazlı hisse senedi, bir şirketin hisse senetlerinin, adi hisse senedi temettüleri ihraç edilmeden önce hissedarlara ödenen temettüleri olan hisselerdir. Şirketin iflas etmesi halinde, imtiyazlı hissedarlar, adi hissedarlar nezdinde şirket varlıklarından ödeme alma hakkına sahiptir.


Büyük ölçekli hisse senetleri: Büyük ölçekli hisse senetleri, genellikle daha gelişmiş hisse senedi piyasalarında kullanılan ve piyasa değeri 10 milyar dolardan fazla olan bir şirkete atıfta bulunan bir terimdir. Bu hisse senetlerinin genellikle orta ölçekli ve küçük ölçekli hisse senetlerinden daha az riskli olduğuna inanılmaktadır.


Orta büyüklükteki hisse senetleri: Orta büyüklükteki hisse senedi, genellikle daha gelişmiş hisse senedi piyasalarında kullanılan ve piyasa değeri 2 ila 10 milyar dolar arasında olan şirketleri ifade eden bir terimdir. Adından da anlaşılacağı gibi, orta ölçekli bir şirket, büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketler arasında ortada yer alır.


Küçük ölçekli hisse senetleri: Küçük ölçekli hisse senedi, genellikle gelişmiş hisse senedi piyasalarında kullanılan bir terimdir ve toplam piyasa değeri veya piyasa değeri yaklaşık 300 milyon ila 2 milyar dolar olan halka açık bir şirketi ifade eder. Bu hisse senetlerinin genellikle büyük ve orta ölçekli hisse senetlerinden daha riskli olduğuna inanılmaktadır.


bottom of page