Yeni Açıklanan Finansal Tabloları Okuma RehberiFinfree Rapor Özelliği ile Karşınızda!


Finfree Rapor ile şirketin bilançosunu indirmeye uğraşmadan tüm kritik bilgileri yorumlayabilir, yatırım kararını en rahat şekilde verebilirsin. Finfree Rapor sadece en gerekli bilgilerin, en basit formatta gösterilmesi için tasarlandı. Peki Raporu Nasıl Okurum, nasıl yorumlamalıyım diyorsan raporu okumak için gereken tüm bilgileri

aşağıda paylaşalım:


1- Öncelikle bu raporda 2020’nin son çeyreğinde iyi bir bilanço açıklayan TOASO’yu örnek aldık. Mavi renkteki yazılar ile örnek olması adına Tofaş’ı yorumladık.

Finansalları açıklanan şirketin öncelikle, piyasa değerini, son 1 yılda hangi aralıkta fiyatının değiştiğine ve serbest nakit akışına hızlıca göz atabiliyoruz. Net Kar’ın yanında şirketin o yılda yarattığı Serbest Nakit Akışına bakarak kasasında tutabildiği nakdi çok rahat öğrenebilirsin.

Tofaş 2020 yılında 726 milyon Serbest Nakit Akışı yaratmış ve şu anda piyasa değeri 18,23 milyar ₺. Fiyatı 52 haftada 14 ile 39 lira arasında dolanmış ve şu anda 36 liradan fiyatlanıyor.


2- Şirketin temellerine baktıktan sonra son 1 senede açıkladığı hisse başına net karı görebilir bunu fiyat artışı ile karşılaştırabilirsin. Bu sayede şirketin kazandığı kar fiyatı etkilemiş mi açıkça okuyabilirsin.

Tofaş bu sene karını arttırdıkça fiyatta da bir yükselme yaşamış. Hisse başına 3,5 lira kar etmiş ve hisse fiyatı 14 liradan 36,28’e kadar yükselmiş.


3- Şirketin fiyat ve net karını da gördükten sonra şimdi gelir tablosuna bakabiliriz. Bu tabloda hem yıllıklandırılmış(TTM) yani son 4 çeyreğin toplamına hem de sadece son çeyreğine bakabiliriz. Yıllıklandırılmış bakmamızın sebebi şirket mevsimsel ya da o çeyreğe özel bazen sorun yaşayabilir bu nedenle yıllıklandırılmış bakarak o sezonsallıktan ayırabilir, daha net analiz edebiliriz. Son çeyreğe bakarak da o 3 ayda şirket nasıl performans göstermiş onu anlayabiliriz.


Gelir tablosundaki en önemli kalemlere bu tablo ile çok rahat bir şekilde bakabiliriz. Şirketin satışlarını, Brüt karını, FAVÖK’ünü ve Net Karını net bir şekilde görebilir, bir önceki seneye ve bir önceki çeyreğe göre değişimini görebiliriz.

Tofaş 2020 yılında satışlarını %24 arttırmış, bir önceki çeyreğe göre de %68 arttırmıştır. Sadece satışlarını değil aynı zamanda net karını da yıllık bazda %20 arttırarak 1.7 Milyar ₺’ye çıkarabilmiştir. Çok iyi bir çeyrek ve yıl geçirmiştir. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken iki nokta var:

-Şirket geçirdiği bu iyi yılı borsa fiyatlandırmış mı (yani fiyatı aynı oranda artmış mı)?

-Şirket neden bu kadar iyi yıl geçirmiş? Geçen yıldan farklı olarak ne yapmışlar?


4- FAVÖK Marjı birçok profesyonel yatırımcı için çok önemli bir metriktir. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karının Satışlarına oranını gösterir. Bu sayede şirketin faaliyetlerindeki karlılığına bir ışık tutabiliriz. FAVÖK Marjı sektörden sektöre değişse de ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak yorumlanır. Bu bölümde son 4 çeyrekteki ortalama ile bu çeyreği karşılaştırarak şirketin karlılığını arttırıp arttıramadığına ışık tutabiliriz.

TOASO, son 4 çeyrek ortalaması %13,7 iken bu çeyrek %12,1 olarak açıklamış. Yani FAVÖK Marjı gerilemiş. Bu çok fazla bir gerileme olmasa da kısmen negatif yorumlanabilecek bir konu. Hemen karar vermeden önce net kar marjına da bakmak gerekli.


5- FAVÖK Marjına baktıktan sonra bu bölümde diğer bir karlılık oranı olan Net Kar Marjına bakılır. Şirketin Net Kar Marjı çok önemlidir çünkü şirket tüm yaptığı işlemler, faaliyetler sonunda bir kar elde eder ve bunu satışlara oranladığımızda net kar marjını elde ederiz. Şirketin 100 ₺ lik satışından ne kadarı net kara kalıyor onu öğrenmiş oluruz. Eğer bu rakam 10 ₺ ise şirketin Net Kar Marjı %10’dur.

Tofaş normalde bir önceki 4 çeyrekte ortalama %8 kar eder iken bu çeyrekte %6,9 net Kar marjı açıklamıştır. Yani karlılık marjı geçen 4 çeyreğe göre bu çeyrek döneminde düşmüş diyebiliriz.


6- Bir şirketi yorumlarken en önemli kısımlardan biri oranlardır. Finansal Oranlar şirketi daha iyi yorumlamamıza ve karşılaştırmamıza olanak tanır. Finfree olarak en popüler ve en kritiklerden olan 5 oranı burada listeledik ve son 3 yıldaki ortalamalarıyla karşılaştırma şansı sunduk. F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK piyasa çarpanı ya da fiyatlama oranlarıdır. Şirketin ucuz ya da pahalı olup olmadığını yorumlamada kullanılır. Düşük olması ucuz olması şeklinde yorumlanır.ROE, Özsermaye Karlılık Oranıdır. Yani, şirket ortaklarının verdiği sermayeye karşılık ne kadar kar ettiklerini gösterir. Ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak yorumlanır. Yöneticilerin performansını ve şirketin karlılığını ölçmek için kullanılır.

Net Borç/FAVÖK ise şirketin borcunu ölçmede kullanılan oranlardan biridir. Düşük olması şirketin borcunun daha az olduğuna yorumlanır.

Tofaş için piyasa çarpanlarından çıkan sonuç son 3 yıla göre hissenin daha pahalıya satılmakta olduğudur. Ancak sadece bu yorum ile şirketin pahalı olduğunu diyemeyiz. Öncelikle çarpanlar arasında çok fark yoktur bu nedenle aşırı pahalı yorumu yapılamaz. Aynı zamanda şirketin bu fiyatlara gelmesinin sebebi yatırımcıların şirkete olan inançlarını arttırmış olması olabilir. Daha detaylı bir şekilde oranlara bakmak gereklidir.

TOASO’nun ROE’si de bir miktar gerilemiş olsa da %40 hala etkileyici ve çok iyi bir oran olarak önümüze çıkıyor. Diğer yandan Net Borç/FAVÖK oranına baktığımızda şirketin ciddi anlamda borçlanmadığını görebiliyoruz.


7- Bu bölüm ile grafikte net borcunun düşerek 2.4 milyar ₺ seviyeye geldiğini görebilir, FAVÖK’ün ise 3 milyara geldiğini görebiliriz. Şirket FAVÖK’ü arttırırken net borcunu düşürmüştür.


Bu rapor ile şirketin finansal tablolarını indirmeye ihtiyaç duymadan iyi ya da kötü bir bilanço açıklayıp açıklamadığını, bu çeyrekte(3 ay) nasıl bir performans gösterdiğini, şirketin pahalanıp pahalanmadığını net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Daha da detaya inmek istersek Finfree uygulamasını indirip ücretsiz bir şekilde 50’den fazla orana açıklamaları ile birlikte erişebilir, temel analizi maksimum seviyeye çıkarabiliriz.FAVÖK = Faiz amortisman Vergi Öncesi Kar

Defter Değeri = Öz Sermaye Toplamı

FD = Firma Değeri = Piyasa Değeri + Net Borç

Net Borç = Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar – Nakit

ROE % = Özsermaye Karlılığı = Net Dönem Karı / Öz Sermaye

Serbest Nakit Akışı: Şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için gereken finansman düşüldükten sonra kalan nakittir.